Organisatie

De organisatie van Zandroos:

Naast de Vereniging Seniorenwoongroep Zandroos hebben we een Vereniging van Eigenaren en een Beheerstichting Zandroos.

De Beheerstichting, die eigenaar is van het gebouw en de grond, heeft in die hoedanigheid aan de kopers binnen Zandroos een appartementsrecht verkocht en is verhuurder van de huurappartementen. De kopers vormen samen met de Beheerstichting de VvE, maar vanuit onze gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het geheel doen de huurders daarin ook gewoon mee. Zij hebben alleen geen stemrecht op financieel gebied.

Alle bewoners zijn lid van de Vereniging Zandroos. Serieuze belangstellenden met een woonwens, die we al een tijdje hebben leren kennen middels activiteiten en/of overleggen, kunnen na verloop van tijd aspirant-lid worden van Zandroos. We werken niet met een wachtlijst in de zin van wie het eerst komt, wie het eerst maalt, maar als er een woning vrij komt kijken we wie van de aspirant-leden op dat moment het beste binnen de bewonersgroep past. Daarbij kijken we bijv. naar leeftijd, man/vrouw verhouding, en kwaliteiten waar we op dat moment behoefte aan hebben.

Zandroos kent verschillende kringen en commissies rond bepaalde activiteiten, zoals de Kring Gemeenschapsvorming, Kring Ecologisch Leven en de Buitenkring. Ook hebben we een Toelatingscommissie die contact onderhoudt met de aspirantleden en belangstellenden.

Over het algemeen hanteren wij in onze vergaderingen de sociocratische manier van besluiten nemen. Onze uitdaging is om met respect voor elkaars denkbeelden en beleving  Verbinding in Verscheidenheid tot stand te brengen. Daarom worden bij Zandroos besluiten met consent genomen. Op die manier heeft ieder van ons de gelegenheid zijn mening te vormen en te geven over voorstellen die ter tafel liggen.